-       

PÁLYÁZATOK

ALKOSS A MÚZEUMMAL...


PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ
Ez történik mostanában...

Az "Évszézados tradíciók"
című kiállítás építése


ÚJ KÉPGALÉRIÁK
A képre kattintva a galéria elérhető"

Az ország "konyhása"
előadás

"Megszólal SUSANNA"

"Itt a farsang áll a bál..."
családi matiné 

 


Megvásárolható kiadványok

Koszta József főmüvei köz- és magángyűjteményekben
Város a Kurca-parton
Szentes város évszázadai
Nemzeti piktura ideális tájban
Medinától Etéig
Barbárok

 

 


 

UTAZÓ MÚZEUM

 „Gyere velünk a múzeumba!”

A Koszta József Múzeum utazó kiállítása és múzeumpedagógiai foglalkozásai gyermekeknek

A Koszta József Múzeum, mint kulturális intézmény, utazó kiállítással és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal erősíti partnerségi viszonyát a kistérségben található nevelési-oktatási intézményekkel.

A járásszékhely múzeumokat támogató pályázat keretein belül a formális és informális oktató munkát támogatva a kistérségi általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulóit céloztuk meg, mivel a felmerülő költségek és a távolság miatt túlságosan megterhelő számukra a múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel és a kiállítások látogatása.

A kilenc múzeumpedagógiai foglalkozás és a hozzájuk kapcsolódó vándorkiállítás témakörei a következők:

Fűben, fában orvosság, Elődeink gabonái, Mondd, szereted az állatokat?, Madárka, madárka…, Öltözködjünk! – Pásztorviseletek, Történelmi korok ruhatára, Agyagművesség, Archaikus játékok és Az Alföld magányos festője, Koszta József.

Az utazó kiállítás ismeretanyagának közvetítését szöveggel és képekkel illusztrált molinók szolgálják, valamint a múzeum gyűjteményéből kiemelt műtárgyak, amelyek az ideális műtárgykörnyezet biztosításának érdekében vitrinben nyertek elhelyezést.

Múzeumunknak a gyűjtemény bővítésén és a tudományos kutatásokon túl kiemelendő feladata a képesség- és a kompetenciafejlesztés, az oktató-nevelő tevékenység. Minőségi kultúrát igyekszünk közvetíteni kiállításainkkal, rendezvényeinkkel és foglalkozásainkkal a helyi és környékbeli lakosság számára. Jöjjenek velünk a múzeumba!


FOGLALKOZÁSOK KÉPGALÉRIÁJA
(A vastagon szedett foglalkozásoknál a dátumra kattintva a képgaléria elérhető)
 

ELŐDEINK GABONÁI
(Előadó: Pintér Zsófia)

A vadbúza termesztésének, aratásának újkőkori előzményei vannak, melyet a múzeum régészeti anyagából ismerhetünk meg. Az újkőkori ember búzatermesztését, az ókori, középkori, újkori gabonatermesztést, majd a modern eljárásokat, búzafajtákat hivatott a foglalkozás felidézni. Ezzel a gyerekek biológiai ismeretei bővülnek, képet kapnak a termőföld és az éghajlati adottságok szerepéről. A kézműves foglalkozáson búzát őrölünk, szitálunk és terményképet készítünk.


2017. január 9. Bokrosi Általános Iskola 3-4. osztály
2017. január 10. Csongrád, Széchenyi István Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 8. osztály
2017. január 11. Csongrád, Galli János Általános Iskola 6.b osztály
2017. január 12. Csongrád, Piroskavárosi Általános Iskola 2. b osztály
2017. január 13. Csanytelek, Szent László Általános Iskola 4. osztály

2017. január 16. Felgyő, László Gyula Általános Iskola 3-4. osztály
2017. január 17. Nagymágocs, Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozatosok
2017. január 18. Szentes, Koszta József Általános Iskola 3.c osztály
2017. január 19. Szentes, Klauzál Gábor Általános Iskola 2.b osztály


MADÁRKA, MADÁRKA
(Előadó: Pintér Lászlóné)

A természet-és környezetismereti alapokat megismétlő, azokat fejlesztő alkalom. A madarak élettani, biológiai szerepe mellett a középkori madarak vadászatáról, fogyasztásáról ad ismereteket. A madárfogás ősi, majd mai módszereit bemutatva a természetvédelem fontosságára világít rá. A foglalkozás kézműves tevékenységgel fejeződik be.
2017. január 9. Bokrosi Általános Iskola 1-2. osztály
2017. január 10.
Csongrád, Széchenyi István Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 4. osztály

2017. január 11.
Csongrád, Galli János Általános Iskola 4.b osztály

2017. január 12.
Csongrád, Piroskavárosi Általános Iskola 4. b osztály

2017. január 13.
Csanytelek, Szent László Általános Iskola 3. osztály

2017. január 16.
Felgyő, László Gyula Általános Iskola 1-2. osztály

2017. január 17.
Nagymágocs, Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozatosok

2017. január 18. Szentes, Koszta József Általános Iskola 4.b osztály
2017. január 19. Szentes, Klauzál Gábor Általános Iskola 1.a osztály
2017. január 20. Derekegyház, 1-2. osztály
2017. január 23. Szentes, Rigó Alajos Általános Iskola
2017. január 24. Szentes, Nyolcszínvirág  Óvoda


ÖLTÖZKÖDJÜNK! PÁSZTORVISELETEK
(Előadó: Csige Istvánné)

A településeket övező pusztákon éltek-élnek a pásztoremberek. a csikósok, gulyások, juhászok és kanászok. A rájuk bízott állatok örzésén kívűl, fontos megismerni jellegzetes öltözéküket, ami megkülömbözteti őket. Az óra kézműves tevékenxséggel zárult.


 


2017. január 20.
Derekegyházi Általános Iskola 3-4. osztály
2017. január 23. Szentes, Rigó Alajos Általános Iskola
2017. január 24. Szentes, Nyolcszínvirág  Óvoda


KOSZTA JÓZSEF FESTÉSZETE
(Előadó: Purgel Nóra)

Az óra célja, a résztvevő  diákok esztétikai érzékét fejleszteni; betekintést adni a művészet, ezen belül a festészet világába; bemutatni a gyermekeknek Szentes egyik leghíresebb festőművészét az alkotásai által.
Az óra kézműves tevékenységgel zárul: Koszta József Szélmalom című művét készítjük el előre megrajzolt sablon segítségével. Törekszünk Koszta színvilágának követésére, stílusjegyeinek megtartására.

 

2017. március 6. Bokrosi Általános Iskola 7-8. osztály
2017. március 7. Csongrád, Széchenyi István Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 7. osztály

2017. március 8. Csongrád, Galli János Általános Iskola 7.b osztály
2017. március 9. Csongrád, Piroskavárosi Általános Iskola 
2017. március 10. Csanytelek, Szent László Általános Iskola 5. osztály
2017. március 16. Felgyő, László Gyula Általános Iskola felsősök
2017. március 20. Nagymágocs, Hunyadi János Általános Iskola 7. osztály
2017. március 22. Szentes, Klauzál G. Ált. Isk. 6.b

 FŰBEN FÁBAN ORVOSSÁG
(Előadó: Fekete Barbara)

A foglalkozás célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógynövények használatának lehetőségeire és fontosságára. Az előadás bepillantást nyújt a gyógynövényes orvoslás történetébe, foglalkozik a gyógynövénytermesztés hazai hagyományainak kezdetével és felvillantja a népi orvoslás néhány meglepő orvoslási javallatát is. Ezt követően játékos formában ismerteti meg a diákokkal a legsokrétűbben kiaknázható hazai gyógynövények jótékony hatásait. Az óra második felében fűszerszekrényt illetve fűszerdobozt készíthetnek el a résztvevők, amelyeket ráadásképpen illatos gyógynövényekkel töltünk meg.

2017. március 6. Bokrosi Általános Iskola 3-4. osztály
2017. március 7. Csongrád, Széchenyi István Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 3. osztály

2017. március 8. Csongrád, Galli János Általános Iskola 5.b osztály
2017. március 9. Csongrád, Piroskavárosi Általános Iskola 4.a osztály 2017.
2017. március 10. Csanytelek, Szent László Általános Iskola 7. osztály
2017. március 16. Felgyő, László Gyula Általános Iskola felsősök
2017. március 20. Nagymágocs, Hunyadi János Általános Iskola 5. osztály
2017. március 21. Szentes, Koszta József Általános Iskola
3.c
2017. március 22. Szentes, Klauzál G. Ált. Isk. 6.a

 


ARCHAIKUS JÁTÉKOK
(Előadó: Filep Fanni)

Már az őskorban is a gyerekek legfőbb tevékenysége a játék volt, amely a tanulás legfontosabb folyamata, amikor gyakorolni lehet ba felnőttektől ellesett viselkedést, társas, viszonyt, mozdulatokat. Az előadás során a gyerekek olyan régi, népi játékokkal ismerkedhetnek meg, amelyek a természetben fellelhető anyagokból (nád, kukorica, szalma, fa, csont) készültek. Az óra második felében az idősebbek malomtáblát rajzoltak az általuk készített bőr szütyő belsejére, a kisebbek saját festett kavicsukat tehették a rasolyukba.

2017. március 21. Szentes, Koszta József Általános Iskola 3.b
2017. március 23. Derekegyházai Általános Iskola 2-3. osztály
2017. március 24. Szentes, Rigó Alajos Ált. Isk. 3-4. osztály

2017. március 28. Nyolcszínvirág Óvoda


MIBEN MESTERKEDJÜNK - AGYAGOZÁS
(Előadó: Beke Mária)

2017. március 23. Derekegyházi Általános Iskola 3-4 osztály
2017. március 24. Szentes, Rigó Alajos Ált. Isk.  6. osztály
2017. március 28. Nyolcszínvirág Óvoda

 

 

 


ŐLTÖZKÖDJÜNK - A honfoglaláskor viselete, a 16-17. század öltözködése
(Előadó: Király Edit)

A történelmi korokban az öltözködésnek kiemelt jelentősége volt, hiszen a ruha sok mindent elárult viselőjéről a külvilág számára. Jelezte az illető társadalmi rangját, életkorát, családi állapotát, etnikai és vallási hovatartozását. A foglalkozás első felében a tanulók megismerkednek a honfoglalás kori vagy a 16-17. századi jellemző viseletek elemeivel. Az óra második részében a vállalkozó kedvű diákok felpróbálhatják az egyes korok férfi és női ruházatát, valamint játékos kérdések, rejtvények segítségével rögzíthetik tudásukat a hallottakkal kapcsolatban, illetve honfoglalás kori motívummal díszített nyakláncot készíthetnek.

2017. április 03. Bokrosi Általános Iskola 7-8. osztály
2017. április 04. Csongrád, Széchenyi István Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 5. osztály
2017. április 06. Csongrád, Piroskavárosi Ált. Isk. 5. osztály
2017. április 07. Csanytelek, Szent László Általános Iskola 6. osztály
2017. április 10. Felgyő, László Gyula Ált. Isk. felső tagozat
2017. április 12. Szentes, Koszta J. Ált. Isk. 4. osztály
2017. április 19. Klauzál Gábor Általános Iskola 4.b

 


ŐLTÖZKÖDJÜNK - LOVAGKOR
(Előadó: Dr. Béres Mária)

2017. április 03. Bokrosi Általános Iskola 5-6. osztály
2017. április 05. Csongrád Galli János Általános Iskola 5.a
2017. április 11. Nagymágocs, Hunyadi László Ált. Isk. 6. osztály
2017. április 12. Szentes, Koszta J. Ált. Isk. 5. osztály

 

 


MONDD SZERETED AZ ÁLLATOKAT
(Előadó: Csige Istvánné)

A településeket övező pusztákon éltek-élnek a pásztoremberek. a csikósok, gulyások, juhászok és kanászok. A rájuk bízott állatok örzésén kívűl, fontos megismerni a mindennapi használati táérgyaikat ius. Az óra kézműves tevékenxséggel zárult.

 

 

2017. április 20. Derekegyházi Általános Iskola 1-2 osztály
2017. április 24. Rigó Alajos Általános Iskola 7-8. osztály
2017. április 26. Nyolcszínvirág Óvoda