-       

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT LÁTOGATÓINKAT, HOGY A PÉTER PÁL POLGÁRHÁZ TECHNIKAI OKOK MIATT NEM LÁTOGATHATÓ!

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT LÁTOGATÓINKAT, HOGY A MÚZEUM NYITVA TARTÁSI IDEJE MEGVÁLTOZOTT, A KIÁLLÍTÁSOKAT EZENTÚL VASÁRNAP IS MEGTEKINTHETIK 10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT!

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT LÁTOGATÓINKAT, HOGY A FRIDRICH FÉNYÍRDA KIÁLLÍTÓHELY NYITVA TARTÁSA TECHNIKAI OKOK MIATT SZÜNETEL. VÁRHATÓ NYITÁS: 2019. MÁRCIUS 15.

PÁLYÁZATOK

ALKOSS A MÚZEUMMAL...


PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ
Ez történik mostanában...

Az "Angyalműhely" című kiállítás építése


ÚJ KÉPGALÉRIÁK
A képre kattintva a galéria elérhető"

Múzeumok Majálisa

Kerékpáros kirándulás a Koszta tanyához

"Angyalműhely" kiállítás megnyitó 

 


Megvásárolható kiadványok

Koszta József főmüvei köz- és magángyűjteményekben
Város a Kurca-parton
Szentes város évszázadai
Nemzeti piktura ideális tájban
Medinától Etéig
Barbárok

 

 


 

PÁLYÁZATOK

FRIDRICH JÁNOS FÉNYÍRDÁJA - HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK RESTAURÁLÁSA A 111 ÉVES ÉPÜLET
MEGALAPÍTÁSA ALKALMÁBÓL
A2015/N8465Pályázati azonosító: 204111/04028
projekt kezdete-vége: 2017-06-15 - 2017-12-11

A szakmai beszámoló  PDF   formában itt olvasható!


„Alkoss a múzeummal!”
 NTP-Kult 17-0002 projekt

Ideje: 2017.11.10. — 2018.06.30. Tanítási órákon kívüli elfoglaltság.
Érintettek: Részben hátrányos helyzetű, kiemelt érdeklődéssel bíró tehetségek és tehetségjelöltek, összesen 16 fő, 11-12 éves korosztály. Az iskola vezetése, az osztályfőnök és a diákok lehetőséget láttak a múzeumi órák varázsában, az autentikus közvetítés motiváló erejében. Igénybe veszik a régészek, a néprajzosok, a történészek, egyszóval a muzeológusok és a népművészet mesterei szakirányú tudását.
A program célja és várható eredményei: Az iskola múzeumtól való távolsága miatt a rendszeres múzeumi tehetséggondozás elérhetetlen számukra. Így jelen projekt révén az iskolában és más közeli külső helyszíneken elméleti tudással gazdagodnak, kézműves alkotásokat hoznak létre. A 30 alkalmas, 60 órás tehetséggondozás kultúrtörténeti korokhoz kapcsolódóan tárgyalkotó tevékenységekben valósul meg. Minden tervezett tematikus egység tartalmaz szemléletesen bemutatott kultúrtörténeti elemet, erre épül az élményszerű feldolgozás, melyhez a vizualitást, a kreatív fantáziát fejlesztő tárgyi megvalósítás társul. A diákok életkorához és előzetes ismereteikhez igazodva, változatos, izgalmas és élményszerű témafeldolgozáson keresztül fejlődik kultúrtörténeti beágyazottságuk, kreativitásuk, kézügyességük, anyag-, és eszközismeretük. Megtapasztalhatják az egyéni és a közös munkavégzést. A felkért előadók kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A program a gyerekek által elkészített alkotások kiállításával és kiadvánnyal zárul.
A projekt együttműködő partnere: a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola.


"A fotók életre kelnek"  

Magyar Művészeti Akadémia pályázata
projekt neve: A fotók életre kelnek
kezdete-vége: 2017.05.01. – 2017.10.31.
tagozat: Művészetelméleti Tagozat

A fotók életre kelnek szakmai program megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Éppen 20 évvel ezelőtt, 1997-ben az ország első vidéki napfény fotóműterme-ipartörténeti kiállításként nyitott a szentesi Fridrich Fényírda. Az évforduló megünneplésére és a fényírda alapításának 112. évfordulójára készülve széles körű programot indítunk a 20. század fotóművészetének és dokumentációs fényképészetének méltó megünneplésére és a hagyományos eszközökkel történő fotóművészet megőrzésére, megbecsülésének növelésére. Ennek megvalósításához szükséges a valamivel több mint 100 darab archív fotó restaurálása. A megrestaurálandó fotók Fridrich János Fényírdájában készültek a 20. század elején. A fotók által Szentes város régi arculatát is fel tudjuk idézni, valamint a korszakra jellemző társadalmi élethelyzeteket is fel tudjuk térképezni (ruhaviselet, lakberendezés stb.). A projekt keretében megújítandó Frdirich János fotográfiákat nemcsak kiállítási, de múzeumpedagógiai célokra is kiválóan lehet alkalmazni (korabeli ruházatba öltözés, életmód megfigyelése, etc.).


"Utazó múzeum"

A Koszta József Múzeum, mint kulturális intézmény, utazó kiállítással és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal erősíti partnerségi viszonyát a kistérségben található nevelési-oktatási intézményekkel.

A járásszékhely múzeumokat támogató pályázat keretein belül a formális és informális oktató munkát támogatva a kistérségi általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulóit céloztuk meg, mivel a felmerülő költségek és a távolság miatt túlságosan megterhelő számukra a múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel és a kiállítások látogatása.


"Életre kelt történelem" TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408  KÉPGALÉRIA
A szentesi Koszta József Múzeum részvétele a tanórán kívüli nevelési feledatok ellátásában
 


"Kézzel-lábbal a múzeumban"    TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0236   

Múzeumpedagógiai módszertani fejlesztés valósult meg a 2011/2012-es tanévben „Kézzel-lábbal a múzeumban” címmel a szentesi Koszta József Múzeumban uniós pályázati forrásból.

A múzeumi szakkörökön, témanapokon, helytörténeti vetélkedőn és táborban részt vevő óvodás, általános- és középiskolás diákok a régmúlt korok és a közelmúlt régészeti, történeti, néprajzi és képzőművészeti kincsének élvezői lehettek a múzeumban.   


"A Koszta József Múzeum látványtára"    TIOP 1.2.2-09/1-2010-0946    

A projekt keretében épület-felújítás, modern régészeti látványtár és képzőművészeti látványraktár kialakítása, valamint raktárbővítés- és korszerűsítés valósult meg. A fejlesztés lehetővé teszi tudományos kutatások helyszínen való önálló elvégzését is. A beruházáshoz a formális iskolai oktatást segítő múzeumi órák, tanítást erősítő informális foglalkozások szervezése kapcsolódik, amelyeken a résztvevők élményszerűen, az eredeti műtárgyak közelségében, valamint a modern technika segítségével ismerhetik meg a múltat és a természetet.

 


"Múzeumok Mindenkinek"    TÁMOP 3.2.8/B-08-2009-0006  

A projekt a múzeumpedagógia továbbfejlesztését, erősítését, terjesztését, továbbá a helyi közoktatásba való integrálásást kívánta elősegíteni tervezett oktatási programok megvalósítása keretében. A pályázat legfontosabb céljai közé tartozik az iskolák és a múzeum közötti partnerség erősítése, a kompetenciafejlesztés, és az  élethosszig tartó tanulás támogatása élményszerű, a formális oktatást kiegészítő múzeumi foglalkozások révén.   

  


"A Csallány Gábor Kiállítóhely iskolabarát fejlesztése" 

TIOP 1.2.2-08/1-2009-0065

A tanterem létesítésének és korszerű technikai eszközökkel való felszerelésének általános célja, hogy a múzeumpedagógiai szolgáltatás a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként valósuljon meg, továbbá növekedjen a múzeum közösségi szerepe. A pályázat legfontosabb céljai közé tartozik az iskolák és a múzeumok közötti partnerség erősítése, a múzeum iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolása, a múzeumi formális, nem formális és informális képzés infrastrukturális hátterének megteremtése, s ezáltal a kompetenciafejlesztés és az élethosszig tartó tanulás támogatása élményszerű, a formális oktatást kiegészítő múzeumi foglalkozások révén. A projekt keretében együttműködő intézmények és családok változatos foglalkozásokon és közösségi programokon vehettek részt ingyenesen a múzeumban, a ligeti épületben kialakításra került korszerű oktatótérben.