-       

PROGRAMAJÁNLÓ
2017. December
HKSCPSV
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 

PÁLYÁZAT

 


ÚJ KÉPGALÉRIÁK
A képre kattintva a galéria elérhető"

Csallány Gábor emlékkonferencia 2. nap


Kakuk Tünde és Benedekfi István
Zongoraművészek koncertje


Körösök halászata kiállítás megnyitó


Csallány Gábor emlékkonferencia 1. nap

 


PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ
Ez történik mostanában...


"A fény régészete"
című kiállítás építése


"A Polgárház konyha"
állandó kiállítás építése


 


 


Megvásárolható kiadványok

Koszta József főmüvei köz-és magángyűjteményekben
Város a Kurca-parton
Szentes város évszázadai
Nemzeti piktura ideális tájban
Medinától Etéig
Barbárok

 

 

 

PÁLYÁZATOK

o


"Az őskortól Leonardoig" NTP-KULT-17-0002

Kiemelt érdeklődést tanúsító célcsoport (20 fő, 8-9 évesek), akik heti rendszerességgel vesznek részt múzeumban megtartott foglalkozásokon, elsősorban elméletin, időnként rövid múzeumpedagógiai kézműves alkalmakon. A 60 órás (30 alkalom) folyatás kiemelt kultúrtörténeti korokhoz kapcsolódó képi, tárgyi alkotótevékenységekben valósul meg, szemléletes motivációs elméleti alappal. 


"A fotók életre kelnek"

Magyar Művészeti Akadémia pályázata
projekt neve: A fotók életre kelnek
kezdete-vége: 2017.05.01. – 2017.10.31.
tagozat: Művészetelméleti Tagozat

A fotók életre kelnek szakmai program megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Éppen 20 évvel ezelőtt 1997-ben az ország első vidéki napfény fotóműtermeként ipartörténeti kiállításként nyitott a szentesi Fridrich Fényírda. Az évforduló megünneplésére és a fényírda alapításának 112. évfordulójára készülve széles körű programot indítunk a 20. század fotóművészetének és dokumentációs fényképészetének méltó megünneplésére és a hagyományos eszközökkel történő fotóművészet megőrzésére, megbecsülésének növelésére. Ennek megvalósításához szükséges a valamivel több mint 100 darab archív fotó restaurálása. A megrestaurálandó fotók Fridrich János Fényírdájában készültek a 20. század elején. A fotók által Szentes város régi arculatát is fel tudjuk idézni, valamint a korszakra jellemző társadalmi élethelyzeteket is fel tudjuk térképezni (ruhaviselet, lakberendezés stb.). A projekt keretében megújítandó Frdirich János fotográfiákat nemcsak kiállítási, de múzeumpedagógiai célokra is kiválóan lehet alkalmazni (korabeli ruházatba öltözés, életmód megfigyelése etc.).


"Utazó múzeum"

A Koszta József Múzeum, mint kulturális intézmény, utazó kiállítással és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal erősíti partnerségi viszonyát a kistérségben található nevelési-oktatási intézményekkel.

A járásszékhely múzeumokat támogató pályázat keretein belül a formális és informális oktató munkát támogatva a kistérségi általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulóit céloztuk meg, mivel a felmerülő költségek és a távolság miatt túlságosan megterhelő számukra a múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel és a kiállítások látogatása.


"Életre kelt történelem" TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408
A szentesi Koszta József Múzeum részvétele a tanórán kívüli nevelési feledatok ellátásában
 


"Kézzel-lábbal a múzeumban"    TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0236   

 Múzeumpedagógiai módszertani fejlesztés valósult meg a 2011/2012-es tanévben „Kézzel-lábbal a múzeumban” címmel a szentesi Koszta József Múzeumban uniós pályázati forrásból.

A múzeumi szakkörökön, témanapokon, helytörténeti vetélkedőn és táborban részt vevő óvodás, általános- és középiskolás diákok a régmúlt korok és a közelmúlt régészeti, történeti, néprajzi és képzőművészeti kincsének élvezői lehettek a múzeumban.   


"A Koszta József Múzeum látványtára"    TIOP 1.2.2-09/1-2010-0946    

A projekt keretében épület-felújítás, modern régészeti látványtár és képzőművészeti látványraktár kialakítása, valamint raktárbővítés- és korszerűsítés valósult meg. A fejlesztés lehetővé teszi tudományos kutatások helyszínen való önálló elvégzését is. A beruházáshoz a formális iskolai oktatást segítő múzeumi órák, tanítást erősítő informális foglalkozások szervezése kapcsolódik, amelyeken a résztvevők élményszerűen, az eredeti műtárgyak közelségében, valamint a modern technika segítségével ismerhetik meg a múltat és a természetet.

 


"Múzeumok Mindenkinek"    TÁMOP 3.2.8/B-08-2009-0006  

A projekt célja a múzeumpedagógiai továbbfejlesztését, erősítését, terjesztését továbbá a helyi közoktatásba való integrálásást kívánta elősegíteni tervezett oktatási programok megvalósítása, A pályázat legfontosabb céljai közé tartozik az iskolák és a múzeum közötti partnerség erősítése, a kompetenciafejlesztés, és az  élethosszig tartótanulás támogatása élményszerű, a formális oktatást kiegészítő múzeumi foglalkozások révén.   

  


"A Csallány Gábor Kiállítóhely iskolabarát fejlesztése"  TIOP 1.2.2-08/1-2009-0065

A tanterem létesítésének és korszerű technikai eszközökkel való felszerelésének általános célja, hogy a múzeumpedagógiai szolgáltatás a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként valósuljon meg, továbbá növekedjen a múzeum közösségi szerepe. A pályázat legfontosabb céljai közé tartozik az iskolák és a múzeumok közötti partnerség erősítése, a múzeum iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolása, a múzeumi formális, nem formális és informális képzés infrastrukturális hátterének megteremtése, s ezáltal a kompetenciafejlesztés, és az élethosszig tartó tanulás támogatása élményszerű, a formális oktatást kiegészítő múzeumi foglalkozások révén. A projekt keretében együttműködő intézmények és családok változatos foglalkozásokon és közösségi programokon vehetnek részt ingyenesen a múzeumban, a ligeti épületben kialakításra kerülő korszerű oktatótérben.