-       

ELŐZETES FELHÍVÁS KONFERENCIA RÉSZVÉTELRE
A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában ISMERTETŐ

 

HANGOS REKLÁM


ÚJ VIDEÓ


ÚJ KÉPGALÉRIA
A képre kattintva a galéria elérhető


Régészet Napja


Múzeumok Majálisa


Múzeumi Világnap


 

 


PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ
Ez történik mostanában...


"Öskortól Hundertwasserig"
pályázati kiállítás építése


Pattanj lóra. hintalóra
című kiállítás építése


Az Alföldi szecesszió című
kiállítás építése


"A Polgárház konyha"
állandó kiállítás építése
(FRISSÍTVE)

 


 


Megvásárolható kiadványok

Koszta József főmüvei köz-és magángyűjteményekben
Város a Kurca-parton
Szentes város évszázadai
Nemzeti piktura ideális tájban
Medinától Etéig
Barbárok

 

 

 

Előzetes felhívás konferencia részvételre

A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában
Csallány Gábor Emlékkonferencia
2017. november 16-17.
Koszta József Múzeum, Szentes

Szekciók:

  1. régészet-numizmatika
  2. történet, helytörténet
  3. néprajz, kulturális antropológia
  4. képző- és iparművészet, vizuális ábrázolás
  5. múzeumpedagógia, közművelődés

A konferencia választható témái a felsorolt szekciókba illeszkedően:

  • a természet és az ember, tájtörténeti kutatások
  • az emberi térhasználat, életmód és lakáskultúra
  • település- és temetők kutatása, kiemelten a népvándorláskor és a mezővárosok terén elért legújabb eredmények
  • diszciplináris találkozások: múzeumi alapkutatások és a társtudományok
  • múzeumok és a kreatív ipar

A konferencia nyelve magyar. A jelzett témakörökben az egyes előadások témája szabadon választható, az előzetes jelentkezés során munkacím elfogadott.

A szekciókban az előadások terjedelme 20 perc (írásban kb. 13.000 karakter), a szükséges illusztrációkkal együtt. Vitára a szakmai elnök vezetésével kerül sor. A konferencián lehetőséget biztosítunk az előadások poszter formájában történő bemutatására is. Egy poszter előadás számára rendelkezésre álló felület nagyjából A0 méretnek felel meg (841×1189 mm).

Előzetes jelentkezési határidő: 2017. március 22. a muzeum@szentesinfo.hu email címen.

Jelentkezés: név, szakterület, munkahely, az előadás tervezett munkacímének megadásával.

A konferencia anyagát tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni. A pályázat eredményétől függően nyomtatott, vagy online formátumban.

Költségek
Az előadóknak előreláthatóan ingyenes, a hallgatóságnak önköltséges.
A tudományos tanácskozáshoz egyéb kísérő rendezvények kapcsolódnak.

A konferenciáról

A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában Csallány Gábor Emlékkonferencia
2017. november 16-17. Koszta József Múzeum, Szentes


A ma Koszta József nevét viselő szentesi múzeum 120 éve, 1897-ben jött létre, és 2016-ban emlékeztünk az alapító igazgató, Csallány Gábor születésének 145. évfordulójára.
Csallány Gábor nemcsak kiváló, fantáziával és szerencsével megáldott régész, hanem nagy munkabírású, ízig-vérig muzeológus is volt. Kiváló érzékkel választotta ki a jelentős információ- és esztétikai értékkel bíró emlékanyagot. Aktívan gyűjtött és vette nyilvántartásba a múzeumába kerülő tárgyakat, valamint illesztette be ezeket a régészeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, történeti, oklevéltani és természettudományos gyűjteményekbe, továbbá a könyvtári állományba. Népszerű tudományos ismeretterjesztést végzett. Munkásságának köszönhetően az 1871-ben létrejött Csongrád Vármegyei Történeti és Régészeti Társulat Múzeuma 6 év alatt több mint 100.000 db értékes tárggyal gyarapodott.
Intézményünk alapítására „A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában” című országos tudományos konferencia megrendezésével, és a tudományos előadások kötetbe rendezésével, kiadásával szeretnénk megemlékezni.
Reméljük, hogy tanácskozásunk – a korábbi hagyományoknak megfelelően – rangos tudományos rendezvényként vonulhat be a szakmai életbe. Ehhez várjuk az előzetes jelentkezéseket 2017. március 20-ig.

Szentes, 2017. március 14.                                dr. Béres Mária KJM igazgató