-       

PÁLYÁZATOK

ALKOSS A MÚZEUMMAL...


PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ
Ez történik mostanában...

Az "Évszézados tradíciók"
című kiállítás építése


ÚJ KÉPGALÉRIÁK
A képre kattintva a galéria elérhető"

Az ország "konyhása"
előadás

"Megszólal SUSANNA"

"Itt a farsang áll a bál..."
családi matiné 

 


Megvásárolható kiadványok

Koszta József főmüvei köz- és magángyűjteményekben
Város a Kurca-parton
Szentes város évszázadai
Nemzeti piktura ideális tájban
Medinától Etéig
Barbárok

 

 


 

Előzetes felhívás konferencia részvételre

A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában
Csallány Gábor Emlékkonferencia
2017. november 16-17.
Koszta József Múzeum, Szentes

Szekciók:

  1. régészet-numizmatika
  2. történet, helytörténet
  3. néprajz, kulturális antropológia
  4. képző- és iparművészet, vizuális ábrázolás
  5. múzeumpedagógia, közművelődés

A konferencia választható témái a felsorolt szekciókba illeszkedően:

  • a természet és az ember, tájtörténeti kutatások
  • az emberi térhasználat, életmód és lakáskultúra
  • település- és temetők kutatása, kiemelten a népvándorláskor és a mezővárosok terén elért legújabb eredmények
  • diszciplináris találkozások: múzeumi alapkutatások és a társtudományok
  • múzeumok és a kreatív ipar

A konferencia nyelve magyar. A jelzett témakörökben az egyes előadások témája szabadon választható, az előzetes jelentkezés során munkacím elfogadott.

A szekciókban az előadások terjedelme 20 perc (írásban kb. 13.000 karakter), a szükséges illusztrációkkal együtt. Vitára a szakmai elnök vezetésével kerül sor. A konferencián lehetőséget biztosítunk az előadások poszter formájában történő bemutatására is. Egy poszter előadás számára rendelkezésre álló felület nagyjából A0 méretnek felel meg (841×1189 mm).

Előzetes jelentkezési határidő: 2017. március 22. a muzeum@szentesinfo.hu email címen.

Jelentkezés: név, szakterület, munkahely, az előadás tervezett munkacímének megadásával.

A konferencia anyagát tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni. A pályázat eredményétől függően nyomtatott, vagy online formátumban.

Költségek
Az előadóknak előreláthatóan ingyenes, a hallgatóságnak önköltséges.
A tudományos tanácskozáshoz egyéb kísérő rendezvények kapcsolódnak.

A konferenciáról

A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában Csallány Gábor Emlékkonferencia
2017. november 16-17. Koszta József Múzeum, Szentes


A ma Koszta József nevét viselő szentesi múzeum 120 éve, 1897-ben jött létre, és 2016-ban emlékeztünk az alapító igazgató, Csallány Gábor születésének 145. évfordulójára.
Csallány Gábor nemcsak kiváló, fantáziával és szerencsével megáldott régész, hanem nagy munkabírású, ízig-vérig muzeológus is volt. Kiváló érzékkel választotta ki a jelentős információ- és esztétikai értékkel bíró emlékanyagot. Aktívan gyűjtött és vette nyilvántartásba a múzeumába kerülő tárgyakat, valamint illesztette be ezeket a régészeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, történeti, oklevéltani és természettudományos gyűjteményekbe, továbbá a könyvtári állományba. Népszerű tudományos ismeretterjesztést végzett. Munkásságának köszönhetően az 1871-ben létrejött Csongrád Vármegyei Történeti és Régészeti Társulat Múzeuma 6 év alatt több mint 100.000 db értékes tárggyal gyarapodott.
Intézményünk alapítására „A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában” című országos tudományos konferencia megrendezésével, és a tudományos előadások kötetbe rendezésével, kiadásával szeretnénk megemlékezni.
Reméljük, hogy tanácskozásunk – a korábbi hagyományoknak megfelelően – rangos tudományos rendezvényként vonulhat be a szakmai életbe. Ehhez várjuk az előzetes jelentkezéseket 2017. március 20-ig.

Szentes, 2017. március 14.                                dr. Béres Mária KJM igazgató