-       

 

 

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT LÁTOGATÓINKAT, HOGY A FRIDRICH FÉNYÍRDA KIÁLLÍTÓHELY NYITVA TARTÁSA TECHNIKAI OKOK MIATT SZÜNETEL. VÁRHATÓ NYITÁS: 2019. MÁRCIUS 15.

PÁLYÁZATOK

 Megvásárolható kiadványok

Koszta József főmüvei köz- és magángyűjteményekben
Város a Kurca-parton
Szentes város évszázadai
Nemzeti piktura ideális tájban
Medinától Etéig
Barbárok

 

 


 

Múzeumtörténet / IGAZGATÓK /       

 Béres Mária (Gyoma, 1952-) régész, középiskolai tanár, műemlékvédelmi szakmérnök


2013.02.18-2013.06.30. mb igazgató, Koszta József Múzeum, Szentes

2013. 07. 01. -    igazgató, Koszta József Múzeum Szentes


 Dr. Türk Attila (Eger, 1973-) régész, középiskolai történelem tanár, magyar őstörténet bölcsész

Tanulmányok:

1992: Piarista Gimnázium, Kecskemét

1999: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem tanári szak-régészet (magyar őstörténet)

2011: SZTE BTK Szeged, PhD

Munkahelyek:

2001-2005 Móra Ferenc Múzeum, Szeged

2005-2010 MTA Régészeti Intézete, Budapest

2011-2012 Móra Ferenc Múzeum, Szeged

2012.09.12-2013.02.15. Koszta József Múzeum, Szentes


 Béres Mária (Gyoma,1952-) régész, középiskolai tanár, műemlékvédelmi szakmérnök

Iskolái:

1974-1978: Gyomán a Kiss Lajos Gimnáziumban érettségizett

1978-1983: JATE BTK történelem-régészet szakán szerzett oklevelet

1984-1986: MTA tud. továbbképzési ösztöndíjasa

1987: doktorált

1988: JATE BTK magyar nyelv- és irodalom szakot végzett

1992-1994: Budapesti Műszaki Egyetemen műemlékvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett

2002: ELTE BTK Budapest, PhD fokozatot szerzett


Mukahelyei:

1983-1984: MTA Régészeti Intézetben gyakornok, ásatási segédmunkás, JATE Embertani Intézetében technikai munkatárs

1987- 2000: Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban régész-muzeológus

1993-tól: JATE Régészeti Tanszéken meghívott előadó

2000-2007: a KÖH Dél-Alföldi Regionális Iroda vezetője, majd a KÖH munkatársa

2007-2012.09.11.: a Koszta József Múzeum igazgatója


 Orbán Imre (Makó, 1961-) rténész-muzeológus   

Iskolái:

Általános és középiskolai tanulmányait Makón végezte

1980-1981: KLTE BTK történelem-népművelő szak hallgatója

1981-1986: JATE BTK történelem-magyar-latin szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett

1996: szegedi Hittudomány Főiskolán hitoktatói oklevelet szerzett

1996: doktorált

Munkahelyei:

1986-1987: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában tanár

1987-: Móra Ferenc Múzeumban történész-muzeológus

1988- JATE Középkori és Koraújkori Magyar Történelem Tanszéken óraadó tanár

1991-1995: makói Szent István Egyházi Iskolában óraadó tanár

1992-: Szegedi Hittudomány Főiskola óraadó tanára

2007: a Koszta József Múzeum megbízott igazgatója


 Tóth István (Nagybánhegyes, 1957. április 28.-) történész-muzeológus 

Iskolái:

1970-1975: Békéscsabán a Szlovák Gimnáziumban érettségizett

1976-1980: Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem-szlovák szakán szerzett oklevelet

1982-1985: JATE BTK kiegészítő szakán történelem szakot végzett

Munkahelyei:

1980-1982: Törökszentmiklóson történelem tanár

1982-től: Szegeden a Móra Ferenc Múzeum történész-muzeológusa

2005-2006: Koszta József Múzeum megbízott igazgatója


 Szabó János József (Battonya, 1950. június 8.-) régész

Iskolái:

1956-1964: battonyai Általános Iskola

1964-1968: Mikes Kelemen Gimnázium és Szakközépiskolában érettségizett

1968-1973: JATE BTK német-történelem-régészet szakon oklevelet szerzett

1987: ugyanott doktorált

Munkahelyei:

1973-1980: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban régész

1980-1999: egri Dobó István Vármúzeumban régész

1999-2005: a Koszta József Múzeum igazgatója

2005-2010: a Koszta József Múzeumban régész


 Dömötör János (Hódmezővásárhely, 1922 - Hódmezővásárhely, 2009) muzeológus, művészeti író

Iskolái:

1932-1940: Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely

1940-1944: Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyei:

1944-1950:  hódmezővásárhelyi Városi Tanács kultúrtanácsnoka

1951-1952: földműves napszámos

1952-1953: hódmezővásárhelyi Szikvízkészítő Vállalat adminisztrátora

1954-1961: Csongrád Megyei Temetkezési Vállalat pénzügyi előadója

1961-1991: Tornyai János Múzeum igazgatója

1998-1999: a Koszta József Múzeum megbízott igazgatója


 Vörös Gabriella (Kiskunfélegyháza, 1952. szeptember 18.-) régész-muzeológus

Iskolái:

1970: Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett

1970-1975: JATE BTK magyar-történelem szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett

1978-1981: ugyanott régész oklevelet szerzett

1984: ugyanott bölcsészdoktori oklevelet szerzett

Munkahelyei:

1976-1977: Szegeden a Tömörkény István Gimnázium tanára

1977-1983: a Móra Ferenc Múzeum régész-muzeológusa

1983-1998: a Koszta József Múzeum régésze, múzeumigazgatója

1998-2006: a Csongrád Megyei Múzeumok igazgatója

1990-től: a JATE Régészeti Tanszék tanársegéde


 Hegedűs Katalin (Budapest, 1944. május 16.- Providence USA, 2017. május 16.) régész, főiskolai tanár 

Iskolái:

1950-1958: Budapesten a Május 1 úti Általános Iskola

1958-1962: ugyanott az Erzsébet Leányiskolában érettségizett

1962-1968: ELTE BTK régészet-latin szakon kezdett

1968: régész oklevelet szerzett

1968-1969: Egyiptomban a Magyar Népköztársaság ösztöndíjasa

1970-1974: ELTE BTK egyiptológia szakot végzett

1997: Providencia RI (USA) pszichológiai szakvizsgát tett

Munkahelyei:

1968-1970: a Budapesti Történelmi Múzeum gyakornoka, tudományos segédmunkatársa

1971-1982: a Koszta József Múzeum igazgatója

1982: az USA-ban telepedett le

1989-1991: az Amerikai-Magyar Alapítvány Múzeum igazgatója

1992: Community College of RI (Providence, USA) főiskolai tanár, szaktanácsadó, angol nyelvtanár


 Visy Zsolt  (Szeged, 1944. május 23.-) régész, egyetemi tanár

Iskolái:

1962-1967: ELTE BTK régészet szak

1977: ugyanott doktorált

1994: a történelem tudomány kandidátusa

1998: habilitál

Munkahelyei:

1967-1969 a dunaújvárosi múzeum muzeológusa

1969-1970: a Koszta József Múzeum igazgatója

1970-1983: Dunaújvárosban az Intercisa Múzeum muzeológusa, múzeumigazgatója

1981-1984: a budapesti Képzőművészeti Kivitelező Vállalat munkatársa

1984-1988: JATE Ókortörténeti és Régészeti tanszék

1984-1995: egyetemi adjunktus

1995-1998: egyetemi docens

1998: egyetemi tanár

1994-1998: tanszékvezető

1994-1996: dékánhelyettes

1996-1998: dékán

1998-: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kulturális helyettes államtitkára


 Csalog József  (Pancsova, 1908. március 13. - Budapest, 1978. május 6.) régész, néprajzkutató

Iskolái:

1930: pécsi egyetemi tanulmányok után Budapesten doktorált és ezzel egyidőben gyakornok volt a Nemzeti Múzeumban

1931–32: Berlinben ösztöndíjasként kidolgozta elméletét a hazai újkőkor időrendjéről

Munkahelyei:

1934-1946: a szekszárdi múzeum őre, késő középkori feltárásokat is folytatott és kutatta a Sárköz népművészetét

1946-1948: pécsi városi múzeum munkatársa

1949-1951: a keszthelyi Balaton Múzeum igazgatója

1952-1954 között a jászberényi múzeum igazgatója

1954-1964: a szentesi múzeum igazgatója. Élete végéig a szentesi múzeum régészeti, néprajzi és képzőművészeti anyagát rendezte és dolgozta fel. Jelentős neolitikus ásatások részt vevője, 1956-tól az Európa hírű Szegvár-Tűzköves feltárója volt.


 Szabó János Győző (Budapest, 1929. július 27. - Budapest, 1986. június 15.) régész, történész 

Iskolái:

Gimnáziumi tanulmányait a budapesti bencés gimnáziumban végezte

1948-1953: a budapesti tudományegyetemen őskori és népvándorlás kori régészetet tanult

Munkahelyei:

1952: a Nemzeti Múzeum gyakornoka

1953-1954: a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója

1954-1957: a szolnoki múzeum munkatársa

1958-tól haláláig az egri múzeumban dolgozott. Számos ásatást vezetett Heves megyében, amelyek a neolitikumtól a késő középkorig terjedő időszak emlékeit hozták napvilágra. Feldolgozta az egri múzeum avar anyagát, számos cikket publikált őskori, népvándorlás kori és középkori témákból.


Méray Kádár Ervin régész


 Zalotay Elemér  (Szászsebes, 1894. november 24. - Szombathely, 1968. március 1.) könyvtáros, szerkesztő

Iskolái:

Gimnáziumi tanulmányait a marosvásárhelyi református gimnáziumban végezte

1912: Tordán az Állami Főgimnáziumban érettségizett

1912: Tanulmányait a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem jogtudományi karán folytatta

1930-1931: szakképesítést szerzett a Trianon után Kolozsvárról Szegedre áttelepült Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem történelem és földrajz szakán, tanári és régész oklevelet kapott

Munkahelyei:

1922-1925: Szentesen állampénztári főtisztviselő

1927- 1940: Szentesen a Csongrád Vármegyei Könyvtár és Múzeum tiszteletdíjas könyvtárosa

1940: a debreceni városi levéltár munkatársa

1940-1944: Kolozsvárott dolgozott

1946-1951: A Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége Szentesre a múzeumba helyezte, miután 1945 januárjában Csallány Gábor a múzeum igazgatója meghalt. Zalotay Elemér 1951-ig ellátta itt az igazgatói teendőket, elsősorban a megmaradt múzeumi tárgyak számbavétele, a veszteségek felmérése lett az ő feladata.

1951-1953-ig a hódmezővásárhelyi múzeum régésze

1954-1962-ig a bajai múzeum régésze, élete utolsó éveiben a vasvári múzeum régészeti anyagát rendezte.


 Csallány Gábor (Tamási, 1871. május 10. - Budapest, 1945. január 31.) régész, múzeumalapító

Iskolái:

Iskolai és gimnáziumi tanulmányait a monarchia váltakozó helyszínein folytatta, ahogyan a családfenntartó munkahelyei változtak.

1889: Budapesten műszaki és elektrotechnikai tanfolyamot, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett első archeológiai, numizmatikai és a néprajzi tanfolyamot végzett.

1899: Részt vett a Nemzeti Múzeumban rendezett első archeologiai és numizmatikai tanfolyamon

Munkahelyei:

1890: műszaki aszisztens az Adriai Tengerhajózási Társulat Matlekovics nevű hajóján. Féléves tengeri utat tett meg Dél-Amerikában.

1893-1903: Szentesen a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat napidíjas műszaki telefonfelügyelője

1897: lerakta a szentesi Csongrád Vármegyei Múzeum alapját, amely az általa feltárt sokezer szarmata, gepida, avar sírleletben gazdag. Létrehozta a Szentesi Torna Egyletetet és a Szentesi Sakk Kört

1900-1901: a Szentes c. újságot szerkesztette

1903-1926: a szentesi Csongrád vármegyei Közkórház gondnoka

1926: belépett a muzeológus szakmába, közpénzen addig nem alkalmaztak múzeumigazgatót Szentesen, holott valójában múzeumalapítónak és igazgatónak tekintették 1897 óta

1926-1938: a Csongrád Vármegyei Múzeum alapító igazgatója

1939-1945: a Csongrád Vármegyei Múzeum megbízott igazgatója

 

 

   

 

 

 

 

 


SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.